سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زخم بستر

تجربه هایی از زخم بستر

زخم بستر به آسیب وارده در قسمتی از پوست گفته می شود که معمولاً در اثر نشستن یا خوابیدن طولانی در یک حالت ثابت ایجاد می شود.

تجربه هایی از زخم بستر و درمان آن

وقتی یک شخص مدت ها در بستر بماند و تغیر وضیعت ندهد ، فشار زیاد در قسمت های خاص از بدن که با بستر در تماس است وارد می آید.

زخم بستر به اصطلاح از سایده گی زیاد بدن به سطح بستر، ایجاد مز شود و بعضی از مردم آنرا بنام زخم فشار نیز یاد می کنند.

این حالت بیشتر در قسمت از استخوان های بدن مانند کمر، ستون فقرات و ران ها پیدا می شود.

چون درین قسمت ها فشار زیاد تر به پوست بدن وارد می شود و چربی کمتر به خاطر محافظت بدن وجود دارد.

این کار جریان خون را کم می سازد و در پوست ساییده شده زخم بوجود می آورد.چه کسانی دچار زخم بستر می شوند؟

درمان زخم / زخم بستر

افرادی بیشتر در معرض خطر زخم بستر می گیرند که قادر به حرکت وضیعت بدنی نباشند، این گونه افراد را بیشتر سالمندان و افرادی فلج تشکیل می دهند.

درمان زخم / زخم بستر
برای جلوگیری از زخم بستر،از تماس پوست مریض با عرق، ادرار و رطوبت جلوگیری کنید.

افرادیکه دچار شکستگی شدید ران شده باشندو کسانیکه رژیم غذایی معتدل ندارند مانند:

اشخاص سؤ تغذی، افراد یکه در مثانه مشکل دارند و افرادی که هوشیاری ذهنی کمتر دارند، نیز با خطر زخم بستر مواجه اند.علایم زخم بستر :

 
اگر زخم بستر پیشرفته شود سوراخ شده و امکان مداخله مکروبها به سیتم خون پیدا می شود .

داکتر عبدالغفور همدرد در مورد علایم و خطرات زخم بستر می گوید: “اگر زخم بستر پیشرفته شود سوراخ شده و امکان مداخله مکروبها به سیتم خون پیدا می شود .

در این صورت مریض به امراض گوناگون دچار شده، حتی زخم، کرم کرده و سبب درد شدید برای مریض جا مانده شده می تواند.

لکه های سیاه رنگ به همان قسمت که زخم است پیدا می شود.چطور می توان از مواجه شدن به زخم بسترجلوگیری کرد؟

درمان زخم بستر و راه های جلوگیری آن شامل کاهش فشاری که موجب زخم می شود، درمان خود زخم و بهبود رژیم غذای می باشد.

تغذیه مریضان زخم بستر، باعث جورشدن زخم می شود و بدن درین حالت به مواد که کالوری و پرویتن دار، مانند: گوشت، پنیر، مرغ، ماهی ضرورت دارد.

تدابیر وقایوی! وضیعت بدن مریض را هر یک ساعت بعد، یک بار تغیر دهید، در زمستان برای مریض از دوشک نمدی استفاده کنید و مواظب خوراک و آفتاب دادن لباس و جای خواب مریض باشید..
 از تجربه یک خانم

خانمی که شوهرش فلج است به خاطر جلو گیری از زخم بستر شدن شوهرش تجاربی را انجام داده است :

وضیعت بدن مریض را هر یک ساعت بعد یک بار تغیر میدهم، در زمستان برایش از دوشک نمدی استفاده می کنم. بدن بیمار را بعد از شستن ، طبق هدایت داکتر مرحم گذاشته چرب می کنم و هر چه برایش می پزم کوشش می کند بیشتر مایع باشد.از تماس پوستش با عرق، ادرار و رطوبت بدن جلوگیری می کنم، از خوابیدن مستقیمش به روی کمر و ستون فقرات و ران ها جلوگیری می کنم.قسمی که بالشتک های خورد ساخته پائینتر از عینک های زانویش می گذارم تا از تماس استخوان هایش با بستر جلوگیری کند. از همه مهمتر اینکه رخت خوابش را همیشه آفتاب می دهم.

مشاوره تلفنی و آنلاین رایگان درمان انواع زخمها – 09362399484